Vårt ansvar

Socialt ansvar

Vårt företag har engagerat sig i allmän välfärd sedan starten.Vi går ofta till äldreboenden och skänker böcker, kläder och pengar till Hope Primary School.Vi lägger stor vikt vid miljöskydd, vi ska ofta hjälpa till att städa upp gatorna och städa upp skräpet i floden.Sedan covid-19-pandemin har vi donerat centrifuger till sjukhus och universitet för att hjälpa människor att bekämpa pandemin.

Ansvar gentemot medarbetarna

Arbeta lyckligt och leva lyckligt.Medarbetarna är det som gör oss till ett starkt företag.Vi ger medarbetarna ett särskilt värde.Vi köper socialförsäkringar för varje anställd och ger gåvor till alla på traditionella nationella helgdagar.Vi har mycket goda personalförmåner.Vi bryr oss alltid om anställdas arbete, liv, hälsa och deras familj.